Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vem bör du koncentrera dig på?

Hur går den till:

Gruppen får ett färdigt scenario uppläst och utdelat till sig. Deras uppgift är att diskutera och planera utifrån det scenariot och komma fram till gemensamma beslut om var de bör lägga sin energi. De visar sina val i cirkelfiguren.

Syfte:

Att tänka strategiskt. Att reflektera över vad som är mest strategiskt i en situation där man har begränsade resurser i form av personer och tid.

Varför behövs det:

I en stressig situation där man kanske redan är överbelastad går man ofta på autopilot och ifrågasätter inte ifall det uppnår de resultat vi behöver.

Scenario:

De kommande veckorna organiserar ni en aktion utanför Kommunfullmäktige för att övertyga politiker att erbjuda bostäder för syriska flyktingar i staden ni bor.

Det är läge att ta kontakt med era nätverk för att mobilisera.

Studera de olika ledarna. Vilka ska placeras i mitten av din cirkel?


1) Erica Prometo är från en lokal kyrka som har över 80 församlingsmedlemmar. Hon har ingen formell roll men är mycket omtyckt och är känd för att ta ansvar när det behövs och gå att lita på. Hon brinner för att skapa fristäder till behövande och det här temat ligger henne alltså varmt om hjärtat.

2) Alex Yusuf är imam för 1000 församlingsmedlemmar. Han har inte kommit på de senaste aktionerna som arrangerats. Han ser inte hur organisering stödjer hans arbete och vision. Några av de nyanlända syrierna kommer redan till hans moské.

3) Daniel Cortez-Andersson är en lokalbo som kommer på allt. Ibland tar han med sin familj. Han håller alltid sitt ord om att dyka upp.

4) Nariman Lei är rektor på ett gymnasium med 2000 studenter och har aldrig engagerat sig i något tidigare. En liten grupp studenter bryr sig om bostäderna för flyktingar och vill stötta henne i att göra något.

5) Ida Gran, en utbildad aktivist som driver Ingen Människa är Illegal och Refugees Welcome-grupper som tidigare har sett till att 10 syriska familjer välkomnats i staden. Hon är otroligt passionerad och tror på organiseringsmetodologin.


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org