Ramverket

Ramverket ger en översikt över metoderna som används inom lokal organisering.

Ramverket ger en översikt över metoderna som används inom lokal organisering. Det kan läsas som en stegvis process med startpunkten på “Nå ut” medsols ända tills en förändring är uppnådd. Men metoderna i ramverket kan alla användas integrerat i varandra och därför är ramverket mer än en cirkulär steg-för-steg modell. Alla metoder kretsar dock kring och genomsyras av arbete med makt, vilket förklarar dess centrala plats i ramverket.


Makt

Makt

 • Stötta allas förmåga att agera
 • Bygg kollektiv makt för att skapa förändring, motverka sociala orättvisor och bygga gemenskaper
 • Arbeta tillsammans för att omfördela och dela makt
Nå ut

Nå ut

 • Engagera och nå ut till alla för att säkra inkludering och jämlikhet
 • Var där folk är
Lyssna

Lyssna

 • Skapa relationer och identifiera hjärtefrågor, intressen och potentiella ledare
 • Skapa en bild av hur människor lever
 • Uppmuntra reflektion och utforska möjligheter
 • Utmana folk att analysera sakernas tillstånd
Koppla samman

Koppla samman

 • Sammankoppla och skapa grupper av människor med gemensamma intressen och behov
 • Bygg broar mellan olika grupper
 • Identifiera lokala resurser, behov och visioner
 • Dela berättelser med varandra
Organisera

Organisera

 • Bygg lokala demokratiska organisationer där människor kan agera tillsammans
 • Bygg upp er maktbas
 • Skapa en struktur
Ledarskap

Ledarskap

 • Utveckla en möjlighetskultur där människor tror på sin förmåga att skapa förändring
 • Motivera och stöd människor att leda och dela ledarskap
 • Hitta de som är naturliga ledare
Strategi

Strategi

 • Använd berättelser och information för att identifiera problem
 • Analysera problemen och kom överens om taktik, mål och allierade
 • Skapa förståelse för hur makt och taktiker fungerar genom att agera tillsammans
 • Ta er an problemens grundorsaker och hantera de direkta problemen parallellt
Aktion

Aktion

 • Skapa förutsättningar och underlätta lokala, regionala och nationella gemensamma aktioner i de sakfrågor som berör människor mest
 • Gör det möjligt för folk att skapa egna aktioner och kampanjer
 • Samla och använd gemensamma resurser
 • Involvera och engagera beslutsfattare
Förändring

Förändring

 • Kämpa för hållbara förbättringar
 • Förändra hjärtan, hjärnor och system för att bekämpa orättvisans och ojämlikhetens rötter
 • Stärk demokratin – låt folket styra

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Projektledare
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Community organising för lokalt ledarskap är ett projekt från Digidem Lab med finansiering från Postkodstiftelsen, i samarbete med följande organisationer: