Principer

Principer för framgångsrikt arbete med Community Organising

  • Visa respekt för mångfald och främja jämlikhet.
  • Hjälp folk att bygga kollektiv makt genom att agera tillsammans för allas bästa.
  • Gör inte saker åt andra som de kan göra själva.
  • Använd inte Community Organising för din organisations eller dina personliga syften.
  • Sätt människors välmående, utveckling och framsteg främst.
  • Planera för er grupps säkerhet och ta hand om varandra.
  • Agera inom lagen. Men om lagen är orättvis, ge folk stöd för att kunna förändra den.
  • Agera ärligt och med integritet. Förtjäna allmänhetens tillit och förtroende.
  • Lova inte sådant du inte kan hålla.
  • Utgå från det lokala perspektivet och gå framåt i den takt som passar gruppen.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Projektledare
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Community organising för lokalt ledarskap är ett projekt från Digidem Lab med finansiering från Postkodstiftelsen, i samarbete med följande organisationer: