Community Organising

Utveckla din egen och andras förmåga att organisera för att skapa den förändring ni vill se!

down

Den uppskattade YH-kursen i Community Organising kommer tillbaka i höst! Fortbildningskursen är skräddarsydd för dig med erfarenhet och passion för samhällsförbättring. Kursen ger nya verktyg och vässar dina nuvarande med skarpa föreläsare.

Ansök här!

Kursupplägg YH-kurs Community Organising

 • 30 YH-poäng
 • Deltid på 12 veckor i Göteborg
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad
 • 23 september - 13 december 2024
 • Ansök senast 22 augusti

Under utbildningen får du kunskap om ramverket för Community Organising, dess teorier och begreppssystem. Utbildningen går att kombinera med arbete och du arbetar med case från din egen organisation kring utmaningar med att arbeta medlemsstyrt, lyfta lokala ledare, kartlägga makt, organisera hållbart och vara strategiskt långsiktig.

Community Organising anordnas av Digidem Lab och Nätverkstan i samarbete med internationella partners inom Community Organising. Kursen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och Västra Götalandsregionen.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Rädda Barnen, Svenska Kyrkan Göteborgs Stift, Folkets Hus och Parker, Frihamnsdagarna, Navet i Bergsjön, Saqmi, PAGE 28, Positiva Gruppen Göteborg och Göthenburgo och baseras på utmaningar de möter i sitt dagliga arbete och de behov av samverkan och kunskap de ser.

Bakgrund

Civilsamhället i Sverige står inför stora utmaningar. Det offentliga samtalet förskjuts, verksamheter och enskilda anställda misstänkliggörs, folkbildningens roll i samhället ifrågasätts, resurserna minskar, organisationers och medborgares roll i samhällsutvecklingen försummas och rasistiska strukturer i samhället byggs ut och förstärks. Samtidigt finns mycket engagemang och potential, så många människor som ser lösningar och är redo att sammanstråla och bygga något bättre.

Kursen ger tillfälle att tillsammans utforska var Sveriges civilsamhälle står idag och hur våra arbetsmetoder och vår kunskap inom organisering kan utvecklas för att skapa förändring genom långsiktiga strategier, breda allianser, nya ledare och ömsesidigt stöd.

Kursen erbjuder detta genom teori och praktik inom community organising med struktur, metoder och praktiska exempel. Erfarna organisatörer från runt om i Europa föreläser inom organisering och kommer att berätta om fallgropar, framgångar och folkrörelser som bygger kollektiv makt.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är för dig som har erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället med medlemmar, socialt arbete, event, mobilisering, opinionsarbete eller liknande utåtriktat arbete. Kursen vänder sig till dig som arbetar på en större eller mindre organisation eller varit del av rörelser under en längre tid.

Kursen ger tillfälle att fördjupa din kunskap om organisering som ett tillvägagångssätt för förändringsarbete. Den är anpassad så att den ska vara möjlig att genomföra både för dig som är helt eller delvis arbetsfri, för dig som arbetar och för dig som studerar. Du kan i stor utsträckning själv välja när och var du studerar och det är i många moment möjligt att arbeta med frågor och sammanhang som du är intresserad av och/eller redan arbetar med.

Community Organiser är en utbildning men kanske ännu mer en plattform där de som deltar delar och lär av varandra och av noggrant utvalda föreläsare och gäster som bidrar med sin erfarenhet och kunskap.

Upplägg och innehåll

Utbildningen sker till största del på distans i form av gemensamma digitala moment och självständiga studier. Tre fysiska träffar (sammanlagt sex heldagar) kommer att genomföras i Göteborg men det är även möjligt att vid förhinder delta på dessa digitalt via länk.

Utbildningen är på distans på deltid under 12 veckor och går att kombinera med heltidsanställning.

Utbildningen kommer blanda olika metoder för lärande så som litteraturstudier, litteraturseminarier, workshops, grupphandledning, föreläsningar och individuellt arbete med case/uppdrag.

Utbildningen kommer att ha en digital plattform där information är tillgänglig och uppgifter enkelt kan lämnas in. Digitala föreläsningar, seminarier och grupphandledning kommer att ske via verktyget Zoom.

De fysiska träffarna kommer att hållas i Lagerhuset i Göteborg. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vi kommer att träffas tre gånger med två heldagar per träff. Träffarna innebär en möjlighet att fördjupa kunskaper och färdigheter genom diskussioner, praktiska övningar och presentationer av case/uppdrag. Vid varje träff deltar utbildningsledare, föreläsare inom ämnet och personer från det arbetsliv som efterfrågat utbildningen.

Datum för de fysiska träffarna:

 • 3-4 oktober
 • 7-8 november
 • 5-6 december

Delkurser, kursmål och examination

Utbildningen består av två delkurser:

Att leda lokalt förändringsarbete

Kursens ger kunskaper kring ramverket för Community Organising, dess teorier och begreppssystem, och hur metoderna kan stärka medlemsstyrda verksamheters arbete. Kursen ger färdigheter och kompetenser i att leda och utveckla lokalt förändringsarbete för en hållbar omställning och för att möta komplexa samhällsutmaningar.

 • Teori och begreppssystem för makt, konflikt och egenintresse.
 • Att arbeta i en medlemsstyrd verksamhet.
 • Att handleda och utveckla lokalt ledarskap med särskilt fokus på underrepresenterade grupper.
 • Att bygga breda samarbeten och koalitioner för att uppnå sina mål.

Delkursen examineras genom ett litteraturseminarium samt en individuell hemtentamen.

Strategisk organisering och kapacitetsbyggande

Kursens innehåller kunskap och praktisk övning i branschspecifika metoder för hållbar organisering och långsiktigt strategiskt arbete. De studerande får färdigheter och kompetenser i att utveckla hållbart organisationsbyggande för långsiktigt engagemang och strategiskt förändringsarbete i praktiken. Kursen innehåller även kunskap om många olika exempel på aktuell organisering inom komplexa samhällsutmaningar. Målet är att ge den studerande färdigheter och kompetenser i att utveckla strategiska förändringsplaner och kapacitetsbyggande för ett mer inkluderande organisationsarbete.

 • Från tillfällig mobilisering till långsiktig strategisk organisering.
 • Hållbar organisering, hållbara strukturer. Att undvika utbrändhet, både bland anställda och engagerade.
 • Inkluderande organisationsbyggande för att nå nya målgrupper.
 • Hur agerar civilsamhället i en förändrad social och politisk situation.
 • Strategiskt arbete för social och ekologisk hållbarhet.

Delkursen examineras genom ett självständigt arbete där den studerande applicerar ett organiseringskoncept på valfri relevant fråga i verksamhet.

Förkunskaper och ansökan

Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) samt minst två års yrkeserfarenhet halvtid av arbete inom civilsamhället.

I ansökan behöver du styrka din yrkeserfarenhet genom ett kortfattat CV som enbart presenterar erfarenheter kopplade till arbete inom civilsamhälle eller folkrörelse. Erfarenheten av att arbeta inom sektorn kan ha skett i formen av avlönat arbete såväl som i form av praktik eller engagemang. Ta med kontaktuppgifter till en referens eller ett intyg kring en av dina erfarenheter.

Om du är osäker på om du har den erfarenhet som krävs, tveka inte att ta kontakt med oss! Vi finns tillgängliga på mejl: yhkurs@digidemlab.org

Du ansöker till utbildningen med ansökningsformuläret.

När vi mottagit din ansökan kommer vi att mejla två frågor till dig som vi vill att du svarar skriftligt på och mejlar tillbaka. Dina svar kommer vara grund för ett urval bland sökande om fler söker kursen än vi har platser.

Ansök senast den 22 augusti 2024.

Utbildningsanordnare

Kursen Community Organiser – strategier för förändringsarbete i en ny tid finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och anordnas av Nätverkstan i samarbete med Digidem Lab.

Digidem Lab arbetar med medborgarråd, demokratiskt deltagande och organisering samt digitala verktyg för deltagande och transparens. De senaste åren har de utforskat Community Organising med lokala organisationer och satsar nu på att sprida och tillgängliggöra metodiken i Sverige. Digidem Lab samarbetar med ett brett internationellt nätverk av community organisers.

Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Vi är oberoende och icke-vinst-drivande och ägs av tidskriften Ord&Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus. I mer än 20 år har vi drivit YH-utbildningen Kulturverkstan och därifrån examinerat mer än 600 kulturprojektledare. Nätverkstan har även en lång erfarenhet av att genomföra olika former av kompetensutveckling för den breda kultursektorn.


Kursen Community Organising anordnas av Digidem Lab och Nätverkstan i samarbete med internationella partners inom Community Organising. Kursen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och Västra Götalandsregionen.


Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org