Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Vi tänker oftast på makt som kontroll över andra, som något beslutsfattare och högt uppsatta personer har. Världen är full av exempel på hur makt missbrukas.

En sorts makt som vi hör mer sällan om är den kollektiva makt som uppstår av att organisera sig. Community Organising handlar om den makt man tillsammans bygger på sin skola, arbetsplats eller i sitt område.

Det innebär att Community Organising handlar om mer än att engagera eller få folk att delta. I Community Organising äger communitiet frågan utifrån egenintresse. Vi vill skifta makt vilket innebär att vi måste vara beredda på konflikt och att förhandla om makt för att få till maktskiften.

Makt kan också vara mer subtil mellan personer i ett rum eller i känslan av att ha rätt att uttrycka sig eller våga följa sin egen väg.

Makt över

De starkas makt över de svaga, inklusive makten att exkludera andra.

Makt med

Kollektiv makt, genom organisering, solidaritet och gemensam handling.


Känner du igen de olika formerna av makt från situationer i ditt eget liv?

Vad är makt?

Min definition av makt är…

Var finns makten i ditt område?


Makt rätt förstått är inget annat än förmågan att uppnå ett syfte, det är den styrka som krävs för att åstadkomma sociala, politiska och ekonomiska föränringar

Martin Luther King


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org