Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Om man är långt ifrån makten och på olika sätt förtrycks eller marginaliseras är det avgörande att börja med att sätta ord på sina erfarenheter, idéer och åsikter. Att lyssna är ett första steg i att validera och ge utrymme åt erfarenheter av orättvisor. Att lyssna är därför ett av de viktigaste verktygen för att skapa förändring.

Folk före agenda

På engelska säger man ”People before Program” som på svenska betyder Folk före agenda. Det innebär att utgångspunkten för vad som ska göras är vad de som berörs definierar som viktigast. Problemformuleringar och lösningsformuleringar bygger på deras erfarenheter och värderingar. Det innebär att du som organisatör inte kan ha en färdig plan innan du har lyssnat på de som direkt berörs.


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Projektledare
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Community organising för lokalt ledarskap är ett projekt från Digidem Lab med finansiering från Postkodstiftelsen, i samarbete med följande organisationer: