Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

I vanligt tal ses ofta egenintresse som en synonym till egoism och självupptagenhet. Enligt det synsättet ses att vara självuppoffrande och altruistisk som något fint med hög status. Inom Community Organising skiljer man på egoism och egenintresse. Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar - vad som är viktigt i våra liv och varför vi vill engagera oss. Utifrån egenintresse kan vi hitta gemensamma intressen.

Vi bygger relationell makt runt egenintresse, vårt eget och andras.

Det här sättet att se på egenintresse står i motsats till kulturen där andras utsatthet är det centrala och där den som vill förändra ställer sig utanför som enbart ”hjälpare”.

Om du har kommit för att hjälpa mig slösar du bort din tid. Men om du har kommit för att din frigörelse är kopplad till min, låt oss då arbeta tillsammans.

En grupp aktivister för aboriginernas rättigheter i Australien på 1970-taletÖvning: Egenintresse

Syfte:

Synliggöra att var och ens egenintresse sitter ihop med många personer och sammanhang.

Hur:

Sitta var och en för sig och själva rita och skriva.

Tid:

10-15 min skriva själv och 5 min dela med sig i smågrupp.

Material:

A3-papper, färgpennor och klisterhjärtan.


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Projektledare
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Community organising för lokalt ledarskap är ett projekt från Digidem Lab med finansiering från Postkodstiftelsen, i samarbete med följande organisationer: