Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används. Ibland använder vi olika ord men menar samma sak, eller så menar vi helt olika saker med samma ord.

Vad betyder de här orden för dig?

Red ut några av de vanligaste begreppen tillsammans. Para ihop orden till vänster med rätt beskrivning till höger och diskutera deras betydelse.

Konsultation Värva och samla personer. Ofta personer som redan tycker att frågan är viktig.
Aktivism Demonstrera eller göra aktioner mot ett problem ensam eller i mindre grupper.
Mobilisering Många organisationer och personer tillsammans kämpar för en fråga.
Påverkansarbete Ge hjälp och stöd till de som samhället sett behöver det. Ofta anställda.
Rörelser Värva väljare till ett parti i lokala, regionala eller nationella val.
Community Organising Att ge sin tid och sitt arbete gratis. Ofta för en färdig fråga.
Volontärarbete Påverka uppfattningar hos allmänhet och beslutsfattare i en fråga.
Opinionsbildning Undersökning där folk genom enkäter eller intervjuer svarar på frågor.
Socialt arbete Sammanföra människor för att göra något åt gemensamma problem.
Valkampanjer Nå ut, lyssna, koppla ihop och motivera människor att bygga kollektiv makt.

Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org