Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

En maktkarta hjälper dig att kartlägga vilka personer och organisationer som har makt och inflytande över det mål du vill uppnå.

Instruktioner för att använda en Maktkarta

Skriv ner organisationer, personer eller grupper på post it lappar och placera dem utifrån makt och inflytande på kartan.

TIPS: Börja med din egen grupp och tänk sedan på andra människor eller organisationer som kan ha intresse i frågan.


När ni placerar lapparna:

Tänk inom olika kategorier: instutitioner, personer, föreningar, företag etc.

Tänk utanför “the usual suspects” - vilka kan tjäna på det ni vill uppnå? Vilka kan tänkas vilja hindra er?

Var specifika! Skriv inte “politiker” eller ”lärare” utan skriv deras namn, parti, klassrum och kontaktuppgifter ifall ni har det.

När lapparna är placerade fundera på:

Vad är egenintresset för personer/organisationer som hamnar högt på er maktkarta?

Vad är förhållandet mellan din grupp och personerna/ organisationerna på lappen?

Vad är förhållandet mellan de personer och organisationer som nämns på lapparna? Samarbetar de med varandra eller är de i konflikt?

När din karta är klar:

Identifiera till att börja med två eller tre platser på kartan där ni känner att era handlingar kan påverka som mest och börja där.

Finns det personer eller organisationer som har stor makt över era mål som ni har chans att påverka?

Finns det människor och organisationer som stöder dina mål och som känner och kan påverka de som har stor makt över ert mål?

Finns det grupper eller personer som ni placerat långt från makten för att de traditionellt har lite makt men som kan ha stort genomslag genom resurser ni bortsett från (talang, historier)?


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Projektledare
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Community organising för lokalt ledarskap är ett projekt från Digidem Lab med finansiering från Postkodstiftelsen, i samarbete med följande organisationer: