En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker. Ett verktyg i detta är ”En till en samtal”. Alla har olika saker de ser som självklara. I ett ytligt samtal, en debatt eller ett enkätformulär kommer dessa självklarheter fram. Men det som inte kommer fram är de erfarenheter som format en persons självklarheter. Att lyssna till en människas livserfarenheter gör att självklarheterna framstår i ett nytt ljus och möjligheter att agera tillsammans öppnas.

En-till-en samtal är ett tidsbegränsat samtal med tydligt syfte. Syftet är att lyssna in en persons livssituation och egenintresse, personens syn på aktuella problem och hur den vill vara med och lösa dem. Det är inte en intervju utan ett utbyte där båda berättar om sin motivation och historia. Det är inte en debatt eller ett åsiktsutbyte utan handlar om berättelser från livet. Det är personligt utan att vara för privat.

Många som provar En-till-en samtal blir förvånade över hur mycket man kan komma fram till och lära sig om en person och situation på kort tid.

Steget efter En-till-en samtal är att koppla samman de olika personerna och deras historier. Då bjuder organisatören in alla som haft samtal till en träff där organisatören sammanställt deras tankar och där de utifrån vad som kommit fram i samtalen gör en plan för vad de tillsammans kan göra åt det.

En-till-en-samtal

ÄR… ÄR INTE…
tidsbegränsat tar aldrig slut
avsikligt, intentionellt småprat
ömsesidigt (50/50) ensidiga (intervju, rådgivning)
undersökande snokande
berättande, historier åsikts-sägande (argumenterande)

Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org