Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Det är viktigt att känna till olika modeller för förändring och välja modell utifrån det man vill uppnå och vilka resurser och färdigheter man har. Det händer att en organisation säger sig arbeta med lokal organisering när anställda i själva verket arbetar med att arrangera aktiviteter eller företräder ett område eller en community utåt utan att tillhöra det.

Alla sätt har för- och nackdelar. Problemen uppstår när det råder otydlighet kring vilken modell man använder. För att få ut det mesta av den modell vi väljer för tillfället behöver vi välja strategiskt och vara tydliga för oss själva och utåt med hur vi arbetar och varför vi valt det sättet. När vi känner till de olika modellerna och deras nackdelar och fördelar kan vi få ut det mesta av dem och ha en plan i förväg för att undvika vanliga fallgropar.


Övning: Olika modeller för förändring

Syfte:

 • Synliggöra olika modeller och hur valet av modell påverkar resultatet.
 • Komma fram till vad som är viktigt att tänka på i valet av modell och under användandet.
 • Skapa en gemensam terminologi.

Hur:

Rita upp enkla representativa modeller för förändring, som att ställföreträda en grupp och förespråka en fråga eller att leverera tjänster (se exempel nedan).

Diskussion i smågrupp 2 och 2: Egna erfarenheter av modellen

Storgrupp: Dela erfarenheter och tankar kring fördelar och nackdelar. Kommentarer och exempel skrivs ner direkt på bilden för att dokumentera och kunna hänvisas till senare under kursen.


Att ställföreträda en grupp och förespråka en fråga

Exempel på kommentarer

 • Andrahandshistorier är inte lika effektfulla
 • Företrädaren kan uppnå mycket med sin status och kunskap
 • Kan missa avgörande punkter i analysen
 • Företrädda känner sig som offer och maktlösa när någon annan pratar om och för dem
 • Den som företräder en grupp kan ha en egen agenda

Att leverera tjänster

Exempel på kommentarer

 • Den som ger väljer vem den ger till
 • Skapar beroende
 • Kan vara avgörande i stunden
 • Inte hållbart
 • Envägs, det går bara åt ena hållet
 • Vem betalar?
 • Leds av experter så tar bort makt från de på marken

Övning från Citizens UK


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org