Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

4 sätt att lyssna

(av Otto Scharmer)

Bekräfta det du redan “vet”

Lyssnande som bekräftar dina förutfattade meningar och uppfattningar om andra och världen. I ditt sätt att lyssna finns inga öppngingar för att ta in eller förstå den som pratar utanför din egen världsåskådning. Du “laddar ned” det som sägs, men med ett slags filter på.

Faktasökande

Lyssnande som fokuserar på fakta och kunskap. Du fokuserar på om det som sägs ger dig ny information som antingen bekräftar eller motsäger det du redan vet. Du stänger av din egen uppfattning och lyssnar på det som skiljer sig från det du redan vet.

Lyssna med empati

Ett djupare sätt att lyssna med empati för andra. Möjliggörs av att röra sig bort från den faktamässiga världen bestående av saker och siffror till att lyssna efter en berättelse av en levande person i förändring och utveckling. Med ett öppet hjärta får du kapacitet att möta andra personer på ett mer direkt och djupare plan där lyssnande kan ske mer inifrån den andras upplevelse. När det sker kan vi uppleva en fullständig omvandling i relationen då man tillsammans går på ny mark. Vi glömmer bort vår egen agenda och börjar se hur världen ser ut genom någon annans ögon.

Generativt lyssnande

Lyssnande på ett ytterligare djupare plan med en egen vilja till omvandling och förnyelse. Den här nivån kräver att vi inte bara lyssnar med ett öppet hjärta utan också att vi öppnar upp vår vilja till att uppnå den bästa möjliga framtid som kan uppstå. Vi slutar att känna empati för någon som står framför oss, istället rör vi oss in i ett förändrat tillstånd där vi inte längre letar efter något utanför oss själva.


Fler övningar

Olika sätt att prata om organisering

När vi pratar om organisiering finns det många begrepp som används.

Maktkarta

Kartlägg vilka personer och organisationer som har makt och inflytande.

Lyssna

Ett av de grundläggande stegen i Community Organising handlar om att lyssna.

Isberget

Diskutera hur vi kan upptäcka mer genom att lyssna.

Fyra sätt att lyssna

Fyra sätt att lyssna som en del i organisering.

En-till-en-samtal

Som ett första steg behöver vi veta vad folk i ett område eller ett community tänker och tycker.

Olika former av makt

Var finns makten i ditt område?

Modeller för förändring

Välj modell utifrån det ni vill uppnå och vilka resurser och färdigheter ni har.

Egenintresse

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Tänk som en organisatör

Egenintresse är en grund för att förstå vår motivation och våra värderingar.

Vill du veta mer?

Anna Sanne Göransson

Utbildningsansvarig
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org